โรงเรียนวัดสามง่าม
1   แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
ภาพกิจกรรม
นางภัทรีญา ผลหิรัญกิจ ผูอำนวยการสถานศึกษา นำรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร ทำบุญตักบาตรฟังเทศน์
นางภัทรีญา  ผลหิรัญกิจ  ผูอำนวยการสถานศึกษานำรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร ทำบุญตักบาตรฟังเทศน์
ณวัดสามง่ามในโอกาสเทศกาลออกพรรษา
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2560,20:08   อ่าน 60 ครั้ง