โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
ภาพกิจกรรม
นางมาลัย ชุมภูทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสามง่าม ได้เข้าร่วมประชุม zoom กับผู้บริหารของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านโปรแกรม zoom
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2564,07:36   อ่าน 13 ครั้ง