โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
ภาพกิจกรรม
นางมาลัย ชุมภูทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสามง่าม ได้นำ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนวัดสามง่าม และ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนวัดพระยาปลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบและเสริมสรา้งความรู้ด้านสุขภาพระดับบุคคล ถึงโรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์ เขตหนองจอก
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,01:47   อ่าน 459 ครั้ง