โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
ภาพกิจกรรม
นางวาสนา บุญทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามง่าม นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดสามง่าม จัดกิจกรรม Big Clearning Day ทำความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้ สะอาดปราศจากเชื้อโรคต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดสามง่าม
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2564,01:56   อ่าน 540 ครั้ง