โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
ข่าวประชาสัมพันธ์
คศ.3 ครูสุริยา (อ่าน 22) 20 ธ.ค. 65
พิธีมอบเกียรติบัตรโดย นางวาสนา บุญทน ผู้บริหารสถานศึกษา ให้นักเรียนที่ได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการวิทยาลัยศาสบริหาธุรกิจ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ที่นักเรียนโรงเรียนวัดสามง่ามได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน (อ่าน 146) 17 ธ.ค. 65
ฺBig Cleaning Day (อ่าน 178) 30 ต.ค. 65
รายชื่อนักเรียน ปีการการศึกษา 2563 สำหรับตรวจสอบผลการเรียน ที่มีเลขประจำตัว (อ่าน 1672) 28 มี.ค. 63
แจ้งความประสงค์ เข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1267) 01 ธ.ค. 60
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1512) 02 พ.ย. 60
วันที่ 9 พ.ย 2560 โรงเรียนวัดสามง่าม เป็นสนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก (อ่าน 1347) 30 ต.ค. 60
วันที่ 3 พ.ย 2560 โรงเรียนวัดสามง่าม จัดทำกระทงเพื่อถวายวัดสามง่าม (อ่าน 1207) 30 ต.ค. 60
วันที่ 1 พ.ย 2560 โรงเรียนวัดสามง่ามเปิด เรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1397) 30 ต.ค. 60