โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
ภาพกิจกรรม
นางวาสนา บุญทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสามง่าม กล่าวต้อนรับนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งให้โอวาสแก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2565,04:13   อ่าน 33 ครั้ง