โรงเรียนวัดสามง่าม
1  แขวงคู้ฝั่งเหนือ  เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทรศัพท์ 029895631
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดสามง่าม
ชื่ออาจารย์ : นายสุริยา เล็กน้อย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2565,03:44  อ่าน 174 ครั้ง
รายละเอียด..